„Zlota Lyra - Rybnik 2011“

Dychová hudba Železiarne Podbrezová sa zúčastnila medzinárodnej súťaže „Zlota Lyra“ v poľskom Rybníku v dňoch 17. - 19. júna. S veľkým elánom sme vyrážali o 6. hod. ráno z Podbrezovej a tešili sa na nové zážitky, ktoré nás stretnú. Obedňajšími hodinami sme prišli do už spomínaného mesta Rybník, kde sa podbrezovská hudba prezentovala pochodom námestím tak, ako i ostatné dychové orchestre. Napochodovali sme na námestie, kde bol festival otvorený monstrekoncertom. Ešte pred jeho začiatkom, zahrala každá hudba svoju znelku. Našou znelkou bola skladba Tancuj, tancuj, s ktorou sme zožali veľký potlesk. Po tomto vystúpení sa členovia DH ŽP predstavili na námestí malým koncertom, roztlieskali publikum obľúbenou Kaffe sambou.
Na druhý deň nás už čakala súťaž. Ako prvá dychová hudba sa na javisko postavila tá naša. Porote sme zahrali skladby: Pochod Textilákov od Karola Pádivého, Fantáziu H-D-E-C od Antona Petríka, Šabľový tanec od Arama Chačaturjana a nakoniec už spomínanú Kaffe sambu od Adama Hudeca. V tento súťažný deň nás ešte čakal koncert a pochodovanie v meste Chorzov, vzdialenom asi päťdesiat kilometorv od Rybníka. V posledný deň nášho zájazdu sme koncertovali v neďalekej obci a potom už len čakali na výsledky súťaže. Dychová hudba Železiarne Podbrezová pod vedením dirigenta Jozefa Kráľa, sa môže popýšiť strieborným pásmom vo veľmi silnej medzinárodnej konkurencii. Ako sa hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Tento zájazd nepriniesol dychovke len strieborné pásmo, ale aj veľa ďalších nových známostí, zážitkov a samozrejme veľmi pekné spomienky.
Autor (zdroj): Nikola Luptáková