Na predvianočnom koncerte pokrstili tretie CD
Tradičný vianočný koncert Dychového orchestra Železiarní Podbrezová sa uskutočnil 18. decembra 2012 v Dome kultúry v Podbrezovej. Koncert otvorila skladba Ave Maria. Nasledovalo Prelúdium, ktorého autorom je dirigent orchestra Pavol Šianský a za tým blok skladieb zavŕšený Modlitbou za teba. Sólo na krídlovke hral Róbert Hlaváčik.Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie žiakov z prípravky v klavírnom sprievode učiteľky hudby Evy Brucháčkovej. Na zobcovej flaute sa predstavili Vladko Vilmon, DajankaCencerová a Viktorka Štubniaková. Na klarinete hrali Martina Halajová a Bianka Šebeňová. Vystúpenie uzavrela Horička zelená v podaní Lukáša a Mariána Medveďa a Juraja Vilmona. V ďalšej časti zneli opäť skladby Pavla Šianského. Ako sólista na klarinet sa predstavil Richard Bunda, na lesný roh hral Karol Kucej a na trubku Matej Krella.

Vladko Vilmon sa predstavil na zobcovej flaute
Krst tretieho CD
Vďaka Železiarňam Podbrezová a.s., Nadácii ŽP a Nadácii Allianz sa na jar tohto roku zrodila už tretia nahrávka orchestra na CD nosiči, pod názvom „Pekný deň vám praje Dychový orchester Železiarní Podbrezová.“ Krst sa uskutočnil na tomto predvianočnom koncerte a krstným otcom sa stal predseda Dozornej rady ŽP Ján Banas. Slávnostný okamih posilnilo rozdávanie vianočných darčekov. Z každého radu si jeden divák odnášal novo pokrstené CD.


Predvianočnú atmosféru umocnili neodmysliteľné koledy a piesne so sólistkami Marcelou Gemeriovou a Nikolou Luptákovou. Hociv hľadisku boli aj voľné miesta, tí, ktorí si našli čas a prišli, odchádzali s hlbokými umeleckými zážitkami. Dychový orchester Železiarní Podbrezová opäť dokázal, že jeho silou je invenčná hra a vďaka prevedeniu sa žáner dychovej hudby v našom regióne drží na vysokej úrovni.


Aj vďaka DH ŽP sa dychová hudba dostáva na vysokú úroveň nielen v našom regióne
Foto: I. KardhordováAutor (zdroj):
Mgr. Oľga Kleinová