Slovenský rozhlas, Rádio Regina Banská Bystrica odvysielala dňa 29.9.2012 v rámci relácie Kapela hraj o 16°° h, rozhovor s dirigentom Pavlom Šianským o jeho činnosti , spolu s prezentáciou skladieb z nového CD nahratéeho s Dychoovým orchestrom Železiarne podbrezová, v dňoch 20.÷21.5.2012. Reláciu je možné stiahnuť vo formáte mp3 v archíve Slovenského rozhlasu - Rádio regina http://www.rozhlas.sk/radio-regina-ba/archiv?datum=29.9.2012