Festival dychových hudieb Valaská 2009

S nádychom mladosti

Milovníci dychových hudieb sa každoročne v júnové nedeľné popoludnie stretávajú vo Valaskej na námestí, aby pookreli pri hudba, ktorá sa žiaľ vytráca z nášho povedomia aj vďaka nedostatočnému záujmu médií.

ridsiaty ôsmy ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2009 sa konal netradične, v sobotu 13. júna. Podujatie otvoril promenádny koncert dychovej hudby

Nová Kysučanka a nasledoval sprievod účastníkov obcou. Vo festivalovom koncerte vystúpili Detský dychový orchester ZUŠ z Brezna, Selčianka z Banskej Bystrice, Mostárenka z Brezna, Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta, Zvolenské mažoretky, Dychový orchester z Brezna a z Valaskej a Dychový orchester Železiarní Podbrezová.

Prekvapením našej dychovej hudby bola Štebotavá polka, prvýkrát v podaní mladých klarinetistiek, študentiek Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová, Nikoly Luptákovej a Emy Ivanovej ( z tejto školy je aj začínajúca hráčka na bicie nástroje Dagmar Štellerová).

Členov dychovej hudby Železiarní Podbrezová prišla v mene vedenia spoločnosti povzbudiť a pozdraviť personálna riaditeľka Ing. Mária Niklová, ktorá zablahoželala kapelníkovi Jozefovi Kráľovi k vynikajúcemu výkonu orchestra a k úspechom, ktoré dosahujú v práci s mládežou.

Hoci tento žáner v ostatnom čase počuť viac na pohreboch, tohtoročný festival dychových hudieb zaznamenal nádych niečoho nového, možno aj sľubného do budúcnosti. Medzi účinkujúcimi sa totiž začínajú objavovať čoraz viac mladé tváre a tie vnášajú do vystúpenia okrem „dychovkárskej klasiky“ aj svieže hudobné žánre, ktoré môžu orchester jednak omladiť, ale zároveň ovplyvniť rast záujmu o tento druh umenia.

OK/JB

Moderátorka Katarína Gogolová na záver zablahoželala Jozefovi Kráľovi, kapelníkovi dychového orchestra ŽP k vynikajúcim výkonomPrekvapením bola Štebotavá polka, prvýkrát v podaní mladých klarinetistiek Nikoly Luptákovej a Emy Ivanovej

Rozhovor kapelníka Jozefa Kráľa s redaktorkou SRo BB Katarínou Gogolovou.
Cue 2_ 090615_Gogolova_festival_dychovych_hudieb.wav