Dychová hudba a Spevácky zbor HRON zaujali svojim výkonom:
Vianočný koncert v Podbrezovej
V predvianočnom zhone ma v Podbrezovane zaujalo pozvanie na vianočný koncert. Dychová hudba Železiarne Podbrezová pozývala na podujatie, na ktorom už tradične rozdávala v adventnom čase sviatočnú náladu. Ako spoluúčinkujúci sa po prvýkrát predstavil Spevácky zbor Hron z Banskej Bystrice.

V Dome kultúry ŽP v Podbrezovej sa 14. decembra o 18. hod. stretla kultúrna verejnosť. Známi a priaznivci dychovej hudby vytvorili v hľadisku rodinnú, priateľskú atmosféru. V prvej časti koncertu vystúpila dychová hudba vedená kapelníkom Jozefom Kráľom. Dobre nacvičený repertoár skrášlila skladba „Ružičky“ v úprave M.S. Trnavského, ktorú bravúrne a nesmierne krásne zaspievala bývalá členka orchestra A. Bundová.

Druhú časť koncertu začal tridsaťčlenný zmiešaný zbor Hron z Banskej Bystrice. Viac ako 60-ročné hudobné teleso prekvapilo svojim kultivovaným výkonom aj náročného poslucháča. Dirigent Peter Bibza ani na chvíľu nezaváhal a ukázal s ľahkosťou, že zbor sa dá hravo ovládať a umelecky vygradovať. Popri sólistke R. Mojžišovej sa Peter Bibza prejavil aj ako sólový spevák. Pieseň „Biele Vianoce“ v jeho podaní, a za sprievodu zboru, bola pre mnohých divákov vyvrcholením koncertu.

Vynikajúca dramaturgia, ktorá niesla rukopis dirigenta Jozefa Kráľa, zaradila na záver vystúpenia spoločný prednes populárnych skladieb zboru so sprievodom dychového orchestra. Takmer všetci v hľadisku počuli takto upravené a interpretované skladby prvýkrát, prijali ich nadšene a spontánne. Záver koncertu tvorili vianočné koledy, ktoré umocnili neskutočne krásny pocit z vydareného kultúrneho podujatia.

Poznámka: Dychovka s akýmkoľvek hviezdnym hosťom nedokáže naplniť hľadisko v Dome kultúry v Podbrezovej. Koncert bol inzerovaný aj pre 3000 zamestnancov železiarní. Pár dní po koncerte bolo v dielňach i kanceláriách počuť: „...bolo to vraj pekné, ale mal som inú robotu...“ alebo „... zabudla som, že je koncert ...“. Krásna chvíľa sa nedá vrátiť a je večná škoda, že nám v krátkom živote uniká to, čo ho obohacuje.
Autor (zdroj):
Ing. Jozef Bánik