Nahrávka CD v slovenskom rozhlase.

V závere minulého roka sa uskutočnil slávnostný koncert Dychovej hudby Železiarní Podbrezová k 170. výročiu založenia tohto hudobného telesa. Po koncerte sa generálny riaditeľ ŽP Ing. Vladimír Soták spolu s kapelníkom Jozefom Kráľom a hudobným skladateľom a režisérom Adamom Hudecom dohodli, že dychová hudba nahrá k blížiacemu sa 170. výročiu firmy hudobné CD, ktoré bude ľahšieho, zábavného charakteru, určené pre bežné počúvanie a pre širšiu hudobnú verejnosť.
Nahrávka sa uskutočnila v týchto dňoch, 23.-24. mája, v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Zabezpečoval ju vedúci technik Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici pán Boris Dobiš a hudobnú réžiu CD mal Adam Hudec (prvý na snímke). S novým CD sa budete mať možnosť oboznámiť hneď po jeho vydaní, ktoré podľa očakávania by malo byť realizované do dvoch týždňov.
Autor (zdroj): Ing. Jozef Bánik