Naša dychovka v ŽĎAS-e


Dychová hudba Železiarne Podbrezová 20. augusta spestrila kultúrny program osláv 60. výročia začatia výroby v ŽĎAS, a.s., v Žďári nad Sázavou. Záležalo nám na dôstojnej reprezentácii Železiarní Podbrezová a.s. na tomto podujatí a preto sme aj príprave pod vedením dirigenta Jozefa Kráľa venovali zvýšenú pozornosť. Po účinkovaní môžeme konštatovať, že sa nám to aj podarilo, čomu nasvedčovala reakcia divákov. Stalo sa nám, že na námestí v dopoludňajších hodinách okoloidúci divák prišiel poďakovať, že sme mu veľmi spríjemnili náladu počas ťažkého dňa. V odpoludňajších hodinách DH ŽP účinkovala na úvod hlavného kultúrneho programu na nádvorí zámku a spríjemňovala náladu početným divákom svojim jeden a pol hodinovým koncertom, so skladbami slovenských, českých a svetových autorov.


Po našom vystúpení sa v programe predstavil Miro Žbirka a ďalší pozvaní umelci. O zabezpečenie podmienok a príkladnú pozornosť počas nášho účinkovania ďakujeme Predstavenstvu Železiarní Podbrezová a.s. a Predstavenstvu akciovej spoločnosti Žďas.
Autor (zdroj):
Miroslav Lehoczký, DHŽP