Vyšehradské dni v Považskej Bystrici


Dychová hudba Železiarne Podbrezová bola delegovaná Združením dychových hudieb Slovenska reprezentovať Slovensko na celoštátnej súťaži a prehliadke veľkých dychových orchestrov – „Vyšehradské dni dychovej hudby Považská Bystrica 2011.“ Záštitu nad podujatím prevzala Katarína Neveďalová, poslankyňa parlamentu EÚ. Hlavným usporiadateľom bolo mesto Považská Bystrica, Združenie dychových hudieb Slovenska, Národné osvetové centrum a Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica.
Vycestovali sme 10. septembra ráno o 6. hodine, nakoľko súťaž sa začínala už o pol jedenástej dopoludnia. Naša dychovka bola zaradená ako posledná zo zúčastnených veľkých dychových orchestrov: VDO GRADSKÁ GLAZBA METKOVIC z Chorvátska, VDO Hornonitrie – Kanianka, Hradište, VDO ZUŠ Považská Bystrica a VDO Železiarne Podbrezová. Po skončení súťažného programu nasledovali promenádne koncerty na rôznych miestach mesta a v okolí. Naša dychovka odohrala promenádny koncert na pešej zóne mesta Púchov, v čase od 17. do 18. hodiny.
V nedeľu o 10. hodine sa uskutočnilo prijatie zástupcov dychových hudieb a hostí primátorom mesta Považská Bystrica. Po ukončení nasledoval slávnostný galaprogram na námestí pred radnicou. Monster - koncert z diel Karola Pádivého zahrali všetky orchestre spoločne. Nasledovalo odovzdávanie ocenení celoštátnej súťaže VDO. Poradie vyhlasoval predseda súťažnej poroty a čestný predseda ZDHS Mgr. Adam Hudec. Poradie bolo hodnotené počtom bodov od všetkých porotcov a naša dychovka počtom bodov bola zaradená do zlatého pásma. „CENA za dlhodobé udržiavanie a rozvoj tradície VDO na Slovensku“ od Národného osvetového centra Bratislava a Združenia dychových hudieb Slovenska bola ďalším ocenením našich snažení. Po vyhodnotení nasledovali prezentačné koncerty jednotlivých zúčastnených orchestrov.
Za naše úspechy ďakujeme dirigentovi Jozefovi Kráľovi, ktorý po osemročnom účinkovaní končí spoluprácu s našim orchestrom, ale aj všetkým účinkujúcim členom DH ŽP, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.Autor (zdroj):
Jozef Turis, predseda DH ŽP