Valaská ožila tónmi dychovej hudby
V sobotu 13. júna sa vo Valaskej stretlo sedem dychových hudieb, aby prostredníctvom svojich dychových nástrojov spríjemnili popoludnie krásnymi melódiami. V promenádnom koncerte sa predstavila DH Nová Kysučanka, ktorú vedie Štefan Zábojník. Zazneli svieže skladby prevažne moderného charakteru. Potom sa dychovky a mažoretky rozišli do ulíc Valaskej, aby rezkými pochodmi pozvali ľudí na námestie na hlavný festivalový program. Najprv sa predstavili malé dychové hudby. Dychový orchester ZUŠ Brezno s dirigentom Ivanom Sýkorkom vo svojom programe dokázali, že prehliadka má vzdelávaciu aj výchovnú funkciu. Selčianku z Banskej Bystrice dirigoval Ladislav Horňák a patrí medzi pravidelných účinkujúcich na festivale. Pred druhým vystúpením hosťa Novej Kysučanky sa predstavila Mostárenka pod vedením Mateja Krellu.
Veľké dychovky Železiarne Podbrezová pod taktovkou Jozefa Krála, Dychový orchester mesta Brezno s dirigentom Ivanom Sýkorkom a domáci orchester Valaská pod vedením Jána Jenču ukázali pred vďačným publikom svoje hudobné umenie, ako počas roka rozšírili repertoár, skvalitnili vystúpenia a dramaturgiu. Je už dobrým zvykom, že záver koncertu patrí všetkým hudobníkom a ich spoločným skladbám. Príjemným oživením boli aj vystúpenia zvolenských mažoretiek, ktoré vedie umelecká vedúca Zuzana Niščáková. Bolo na čo pozerať, počúvať a prialo aj počasie. Sprievodným podujatím boli ľudové remeslá v objatí hudby, ktoré zorganizovalo OZ Pekný deň, a taktiež zabezpečilo aj chutné občerstvenie. Vedúci kapiel a dirigenti sa s organizátormi po skončení festivalu zišli v zasadačke obecného úradu, aby zhodnotili priebeh festivalu. Spoločnou témou bolo vysoká úroveň všetkých kapiel, no predovšetkým mladej Mostárenky z Brezna. Valaská sa ako jedna z mála obcí usiluje o podporu, zachovanie a rozvoj takýchto podujatí nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie. A aj tohtoročný 38.ročník festivalu dychových hudieb vo Valaskej je toho dôkazom.

Danka Králiková
Foto: Albin Háber