Dychová hudba Žeziarne Podbrezová

Ponukový list


Vznik Dychovej hudby Železiarne Podbrezová sa datuje do roku 1838. Vznikla ako záujmové združenie robotníkov hutníckych manufaktúr, ktoré už vtedy existovali v udolí rieky Hron v strede Slovenskej republiky. Zakladateľom bol farár Tomas Hromada. Je najstaršia dychová hudba na Slovensku a je činná nepretržite od svojho založenia až do súčasnosti. V jej radoch vyrástli stovky muzikantov. Počas svojej histórie bola vždy tesne spojená s hutníckou fabrikou Železiarne Podbrezová. Dychovú hudbu tvorili aj v súčasnosti tvoria robotníci a úradnici z materskej fabriky. Dopĺňajú ich nadšenci dychovky a študenti. Členovia orchestra považujú účinkovanie v hudobnom telese za prestížnu spoločenskú záležitosť. Sú v ňom zastúpene všetky vekové skupiny muzikantov. Orchester má v súčasnosti 40 členov. Je členom Združenia dychových hudieb Slovenska.

Repertoár sa rokmi dopĺňal a v súčasnej dobe má orchester vo svojich programoch diela klasické i súdobé. Skladby z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu, skladby tanečné a džezové hrá so svojimi sólistami. Patria medzi nich výborní hráči na nástroje a speváci. Skladby sú od tzv. vážnej hudby až po polky a valčíky. Nachádzajú vďačných poslucháčov nielen na Slovensku, ale i za hranicami. Orchester účinkoval na festivaloch a podujatiach v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakusku a Taliansku. Významné ocenenie získal orchester na prehliadke Pádivého Trenčín, kde ho porota zaradila do Zlatého pásma.

Dychový orchester vedie od októbra 2016 dirigent Ján Jenča.


Telefonné spojenie:
Telefón/odkazovač: +421-48-6451440
Mobil: 0903636667


Adresa:
Dychová hudba Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
976 81 PODBREZOVÁ - SR


Ponúkame príležitostné koncerty z tvorby klasikov i súčasných skladateľov, resp. žánrov Vami určených, promenádne koncerty, účinkovanie na smútočných zhromaždeniach, športových podujatiach a pod. Podrobný repertoár je na domovskej internetovskej stránke hudby.