Plán účinkovania na rok 2013
Dychový orchester Železiarní Podbrezová



Marec
2013

Podbrezová


Oslobodenie obce - 68. výročie

Kladenie vencov k pomníku padlích v parku pred Hudobnou školou.

Neuskutočnené
Jún
2013
Valaská

42. Regionálny festival VALASKÁ 2013

Súťažný koncert na námestí vo Valaskej

8. 6. 2013

Békešská Čaba, Maďarsko

Radničné večery

29. ÷ 30.6. 2013

August
2013
.
Podbrezová

.
69. výročie SNP,

Kladenie vencov k pomníku padlých a odhalenie pamätnej tabule profesorovi Ladislavovi Sárovi, za účasti zástupcov vlády SR.

29.8.2013 v Podbrezová-Lopej

September
2013
Banská Bystrica
Celonárodná výstava včelárov

Koncert na uvítanie hostí počas prezentácie.

14.9.2013 8:30÷9:30 h.
November
2013
Podbrezová
175. výročie vzniku DH

Prezentačný koncert z príležitosti osláv vzniku a nepretržitej činnosti dychovej hudby
v Dome kultúry ŽPa.s.


Neuskutočnené
December
2013
Podbrezová
Vianočný koncert

Vianočný koncert pre verejnosť
v Dome kultúry ŽPa.s.
+ skupinové vystúpenie žiakov ZUŠ

Dňa 6.12.2013 16:30÷18:00