Účinkovanie v roku 2008
Dychová hudba Železiarne Podbrezová


30.5.2008 - Viedeň; Rakúsko

29. Rakúske hudobné slávnosti Viedeň 2008
Odchod z Podbrezovej 30.5.2008 o 06:00.
Účinkovanie:
30.5.08 ;
nácvik na monstre-koncert
31.5.08 ;
Koncert na námestí pred král. palácom
Generálka na monstre-koncert
Pochod mestom
Monstre-koncert (2500 hudobníkov)
Odchod z Viedne 01.06.2008 o 10:00.
14.6.2008 - Valaská

Regionálny festival DH na námestí vo Valaskej
37. Regionálny festival dychových hudieb VALASKÁ 2008.
Zúčastnilo sa: 4 malé DH - Selčianka, Cementon, Mostárenka, Magurka.
1 mládežnícky DO Prešov s mažoretkami.
3 velké DH - Podbrezová, Valaská, Brezno.
Festival bol ukončený monstre-koncertom.
20-22.6.2008 - Štětí;
Česká republika


24. Národný festival dychových orchestrov FEDO 2008

Odchod z Podbrezovej
ráno 20.6.2008 o 06:00.
Po príchode do Štětí koncert na námestí o 16:20.
16:50 Prijatie orchestra starostkou mesta, 20:00 koncert v parku kultúry s malými mažoretkami mesta Štětí.
21.6.2008
10:00 Generálka a zároveň vystúpenie s dvomi skupinami mažoretiek na námestí. 11:00 Nácvik na monstre-koncert v parku kultúry. 11:50 Prijatie vedúcich všetkých orchestrov starostkou mesta. 14:00 Pochod všetkých hudieb mestom Štětí a slávnostné zahájenie festivalu FEDO 2008. 22:00 Nočné vystúpenie všetkých orchestrov s mažoretkovými skupinami. Na záver ohňostroj.
22.6.2008
9:00 Generálka všetkých orchestrov na monstre-koncert v parku kultúry. 15:00 Monstre-koncert mládežníckych a všetkých ostatných orchestrov. 16:30 Radeckého pochodom, ktorý dirigoval naš kapelník Jozef Kráľ, bol 24. festival FEDO 2008 slávnostne ukončený.
Odchod zo Šteti
23.6.2008 rano o 07:30 spojený s prehliadkou Prahy. Návrat o 20:30 h.
14.11.2008 - Podbrezová DK ŽPa.s.

170 výročie Dychovej hudby Železiarne Podbrezová

V piatok dňa 14.11. 2008 sa uskutočnil slávnostný prezentačný koncert pre verejnosť, v kinosále Domu kultúry ŽP a.s. pod taktovkou pplk. Jozefa Kráľa.

Spoluúčinkoval "Spevácky zbor mesta Brezna" pod vedením prof. PaedDr Milana Pazúrika CSc

Podrobnejšie ninformácie nájdete >> a vo fotogalérii.
180 Nacvik kapelnik Kral 2003181 Nacvik plechy183 Nacvik kapelnik Kral 2003185 Nácvik kapelník Král 2008 vyrovnané rady