Fotozábery zo skúšky orchestra / Any photos of training


Orchester má nácvik každý utorok a štvrtok v čase 17:00 - 19:00 hod.

Adresa orchestra:
Dychová hudba Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
976 81 PODBREZOVÁ

telefón/záznamník: +421-48-6451440,
mobil 0903636667


Záujemcovia o hru na dychové nástroje a účinkovanie v dychovej hudbe sa môžu kontaktovať
na uvedenej adrese a v uvedenom čase.Kapelník Pavol Šianský
Sekcia bass, Es a B trúbiek
Úvodné rozohrávanie orchestra
Celkový pohľad na skušobňu
Dôležité vydržiavanie tónov
Sekcia klarinetov
Sekcia horny
Nácvik pred budovou
Sekcia klarinetov
Potrebný je aj pochod na mieste
Kapelník Jozef Kráľ na skúšobni
Nácvik monstrekonc. Viedeň
181 Nacvik plechy183 Nacvik kapelnik Kral 2003184 Nácvik kapelnik Král 2008 pred budovou skúšobne185 Nácvik kapelník Král 2008 vyrovnané rady