Vianočný koncert Dychového orchestra

Dňa 6. decembra sa v Dome kultúry ŽP uskutočnil vianočný koncert v podaní Dychového orchestra Železiarní Podbrezová, pod vedením dirigenta Richarda Bundu. Už prvý pohľad na javisko nasvedčoval, že dychový orchester, ktorý si v tomto roku pripomína 175. výročie svojho vzniku, z roka na rok mladne a aj repertoár tomu nasvedčuje. Sviatočná atmosféra koncertu s vianočným námetom vyvrcholila skladbou Tichá noc. (kl)Foto: I. Kardhordová