„Chráňme včely – chránime život!“I napriek nepriaznivému počasiu sme radi prijali pozvanie na tohtoročnú celonárodnú výstavu včelárstva, ktorá sa uskutočnila 14. septembra 2013 v Banskej Bystrici pod názvom „Chráňme včely – chránime život!“. Dychová hudba Železiarne Podbrezová na nej odohrala koncert na schodoch, len z pochodových knižiek. V úvode zaznela skladba Sláva míru, ostatné skladby sa niesli aj iným charakterovým žánrom, napríklad polka Ružička, pochod Don Juan a iné. V priebehu podujatia orchester profesionálnym prístupom viedol dirigent Pavol Šianský. Akcie sme sa zúčastnili už po štvrtýkrát a veľmi radi sa sem opäť o rok vrátime. Sme radi, že sme mohli kultúrnym programom spríjemniť atmosféru celej výstavy.

Autor (zdroj):
Eva Dekrétová, členka DHŽP