Jubilujúca Oravanka
Dňa 11. júla sa Dychová hudba Železiarní Podbrezová zúčastnila XX. ročníka festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka, spojeného s 30. výročím vzniku Dychovej hudby Oravanka.
Ďalšími účastníkmi festivalu boli dychové hudby – z Poľska Orkiestra Deta z gminy Jablonka, DH Oravanka, z Českej republiky Moravěnka, DH Hodrušanka zo Žarnovice a DH Maguranka z Kanianky. Počas prestávok medzi vystúpeniami dychoviek a prípravy na vystúpenia predvádzali svoje umenie turčianske mažoretky.

Z vystúpenia Dychovej hudby Železiarní Podbrezová
Foto: Miroslav Lehoczký

Autor (zdroj): Juraj Vilmon, žiak 5. triedy ZŠ