DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

usporiadala

SLÁVNOSTNÝ KONCERT

Koncert sa uskutočnil dňa 19.11.2004 o 18:00 hod.
v Dome kultúry Železiarne Podbrezová a.s.

Na koncerte spoluúčinkoval 40-členný Spevácky zbor mesta Brezna.

Dychovú hudbu dirigoval Jozef Kráľ,
spevácky zbor dirigoval Doc. PeadDr. Milan Pazúrik CSc.,
sprievodné slovo PaedDr. Zuzana Giertlová.


196 koncert 2004