DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

Koncerty sú venované 60. výročiu oslobodenia miest Jihlava a Žďár nad Sázavou.


120 Zeleziarne SZ121 Zeleziarne SZVo122 Zeleziarne NZ123 Zeleziarne NZzima