Cena Združenia dychových hudieb Slovenska pre Jozefa Turisa


Dychová hudba Železiarne Podbrezová si svojou činnosťou vytvorila stabilné miesto v oblasti dychovej hudby na Slovensku. Podľa názoru odborníkov tento amatérsky súbor v oblasti kultúry vykonal kus práce pre zviditeľnenie regiónu Horehronia i Slovenskej republiky.

Nemalú zásluhu na úspešnom fungovaní dychovky má jej dlhoročný tajomník a tohtoročný jubilant (70 rokov) - pán Jozef Turis.


Združenie dychových hudieb Slovenska udelilo cenu:

Medailu Gabriela Daniela Licharda.

nášmu členovi hudby Jozefovi Turisovi.


Pán Jozef Turis sa narodil dňa 3. marca 1934 v obci Nový Klenovec neďaleko Mukačeva. Do dychovej hudby v Podbrezovej nastúpil v máji 1952 a pôsobí v nej dodnes ako hráč na B-bas – 52 rokov nepretržite. Od roku 1992 pracuje zároveň ako predseda výboru DH. Stará sa o jej organizačné a materiálne zabezpečenie. Jeho zásluhou môže táto najstaršia dychová hudba na Slovensku skúšať, nacvičovať a interpretovať skladby doma i v zahraničí.

Cenou ZDHS sa na ocenenia navrhujú skladatelia, dirigenti, sólisti – ľudia, ktorých vidno na pódiách, pri vystúpeniach, alebo sú uvedení na plagátoch, či partitúre. Pre fungovanie kultúry, obzvlášť v oblasti dychovej hudby, sa nezaobídeme bez práce „ľudí v pozadí“. Jeden taký poctivec, vďaka ktorému jedna dychová hudba funguje, je pán Jozef Turis. Preto si ocenenie vážíme a želáme p. Jozefovi Turisovi pevné zdravie a ďalší elán do práce pre Dychovú hudbu Železiarne Podbrezová.

192 Turis 2003