Mottó:
Az emberi nem génjeiben mélyen be van kódolva, hogy ha legnagyobb a nyomás az exisztenciájára, valami felkel benne ami mobilizál a túléléshez minden szükséges dolgot. A lélek, a lélek ezt túl kell hogy élje...
Ezzel is magyarázható Hromada Tamás nemzeti cselekedete, amikor 1838 -ban az erős magyarosítás idején lerakta a fúvószene alapjait a Felső Garam-mentén. Nem is voltak akármilyenek, ha a mai napig is virágzik rajtuk a fúvószenekar – a legrégibb Szlovákiában. A Garam vize és a Podbrezová (Zólyombrézó) fölötti hegyek néma tanúi a generációk cseréinek, a jó és rossz időknek, kibékülésnek és háborúnak, nyomornak és örömöknek. A podbrezovái fúvószenekar mindezeknél jelen volt, játszott, mindent átélt és segített átélni. A Felső Garam-menti emberi természet már olyan, amit befogad és magáévá tesz, ahhoz úgy ragaszkodik mint az élethez.

Tisztelet és köszönet jár elődeinknek, hogy kitartottak és megőrizték a zenéből eredő szépséget és boldogságot. Azért, hogy üzenetüket fejleszthessük és a zenével örömet szerezhessünk az embereknek. A zenekar hosszú története alatt sok karmester és zenészek generációja váltotta egymást. A zenekar lelki kincstárába mindegyikük beleadta egyéniségének egy részét és a zene egy egész életre szóló gyönyörű élményeket nyújtott számukra. Sokan zenéltek és volt köztük több egyéniség. A zenészek közül mint szólisták főleg Hanus, Chalupek, Kertész, Sikula és Lupták urak emelkedtek ki, de mások is. Ugyanebben az időszakban fokozatosan Ludovít Adamcik (1951-1964) majd Alojz Sikula (1964-1972) karmestereknek köszönhető az élénk koncertélet Podbrezován, akik példaképpen és intenzíven foglalkoztak a fiatalok nevelésével. A mai zenészek közül többen kerültek ki a kezeik alól és hálával emlékeznek vissza rájuk. Alfred Sebest után (1972-1980) rövid időre Imrich Gazovic (1980-1983) vette át a karmesteri pálcát. Az ő hirtelen távozása után 1983-ban Peter Zaoral (1983-1997) lett a zenekar karmestere, ambiciózis 37 éves fiatal, a besztercebányai katonazenekar tagja. Profi zenészi tapasztalatait a zenei alkotásban való kedvtelésével párosította.
Az ö vezetése alatt a zenekar fokozatosan és célszerűen tökéletesedett művészetileg, előadó képességben és zenekari fegyelmezettség terén. 1997-ben egy zenekari fellépésre való utazása közben autóbaleset érte: Peter Zaoral karmester, Alojz Durer és R. Radakovic zenészek tragikusan elhunytak. 1997-től 2002-ig a zenekart Pavel Siansky karmester vezette. 2002 szeptemberétől 2003 szeptemberéig Pavol Machajdík volt a zenekar karmestere. Jelenleg a karmester a Besztercebányai Helyőrség zenekarának valamikori főkarmestere és a Szlovák Katonai Zenekarok Főinspektora Jozef Kráľ. Az ő vezetése alatt, amikor 2003-ban átvette a vezetést, a zenekar megfiatalodott és sok jelentős sikert ért el a hazai és külföldi versenyeken és fesztiválokon..


Felkarolták a tehetséges gyerekeket. Az apák elhozták gyerekeiket. A zenekarnak jelenleg 44 tagja van. Javából a cég alkalmazottjai. Együtt jászanak a hegesztők, lakatosok, konstruktőrök és irodai alkalmazottak. Örömmel vehetjük tudomásul, hogy a társaságot vidám egyének fiatalították meg – Alapiskolás gyerekek, Középiskolás diákok. Az eltérő szakmák gondokat okoznak, melyeket minden amatőr zenekar jól ismer – nehézséget okoz a próbákon és a fellépéseken való részvétel. Értékelni kell a zenekar tagjainak törekvését, hogy személyes áldozataikkal erősítik a kollektívát és ezzel a zenekar teljesítményét is.

A kemény munka törvényszerűen meghozza gyümölcsét. 1984-től a podbrezovái fúvószenekar rendszeresen az első helyen végzett a regionális versenyeken. A zenekar igyekezetének eredménye a Szlovák Rádió 4 felvételében nyilvánult meg. Kellemes frissítésként hatott a szereplés 2 TV-filmben: „Druhý dych (Második lélegzet) és Zastavený čas (Megállított idő)“ Hucka Tamás rendezésében és a Szlovák Televízió forgatásában. A kerületi bemutatókon Losoncon, Handlován, Turčianske Teplicén, Bojnicén a zenekar mindig meglepetést okozott műfajban vagy fúvószenekari újdonsággal műsorában és jó benyomást keltett. 1995-ben a Pozsonyi Fúvószenei Napokon való részvétel jelezte, hogy a zenekar nem elégedik meg a fellépésekkel csak a hazai területen belül. Az utóbbi években a zenekar együttműködik a KOVO Podbrezová Üzemi Klub mellett működő Mazsorett és Tánccsoporttal. Közösen néhány egységes műsort hoztak létre, melyek főleg a fürdővárosokban és jelentős kulturális események alkalmából rendezett koncerteken arattak sikert. Jelentős sikert ért el a zenekar a Pádivého Trenčín nevezetű országos méretű versenyen.

A zenekar tevékenységével túllépte a régió határait. A zene stabil és növekvő színvonala, főleg az utóbbi évtizedben, nem hagyta figyelmen kívül az állami szerveket sem. A kultúra terén elért eredmények alapján a Slovenský hudobný fond (Szlovák Nemzeti Alap) az 1992. évi presztizs Padive Karol címet adományozta a Podbrezovái Fúvószenekarnak.

  A zenekar egész története folyamán szorosan összefügg a Železiarne Podbrezová céggel. Miért van az, hogy a nehéz munka a vassal és a törékeny zene kezdettől fogva együtt haladnak? A zene összenőtt a gyárral és egymástól elkülönítve őket el sem lehet képzelni. A gyár, melyet 1840-ben alapítottak, fejlődése során nagy utat tett meg. Jellegzetes, hogy minden időszakban magas műszaki szinten volt. Valamikor a Železiarne Podbrezová (Zólyombrézói Vasgyár) az Osztrák-Magyar Monarchia legmodernebb gyára volt. Jelenleg az új elektromos ívkemence felépítésével befejeződött a modern technológiai berendezések lánca a gyártási folyamatban. A gyár kimagasló európai minikohóvá vált. Több világminősítés tulajdonosa, acélt, varratnélküli és hegesztett csöveket gyárt melyeket nemcsak Európába hanem Európán kívülre is exportál. A gyár domináns szubjektum, amely a KOVO Szakszervezetek Szövetségével együtt anyagi feltételeket teremt a zenekar teljes értékű kulturális életéhez. A tulajdonosok, a Részvénytársaság és a Szakszervezetek vezetőinek érdeme, hogy a fúvószenekarra időtávlatból és a régió érdekeinek figyelembevételével tekintettek.

  Ahogy a gyár vált európai méretű csőgyártóvá, a fúvószenekar is egész magas szintre dolgozta fel magát és mind gyakrabban tekintett Szlovákia határain túlra. A kívánság 1993 júniusában vált valóra amikor a zenekar Bécsben az Osztrák Fúvószenekarok Fesztiválján vett részt .. Pratersterni önálló koncertjükön kívül, valamint az osztrák TV részére készült felvételükön kívül a zenekar részt vett a Bécsi Városháza előtt rendezett közös koncerten ahol több mint 2000 muzsikus játszott. Az Osztrák Televízió dokumnetumfilmje és a szakemberek nézete szerint a Podbrezovái Fúvószenekar szereplése nagyon sikeres volt. A zenekar külföldön értékes tapasztalatokat szerzett és ezeket otthon azonnal alkalmazta. A repertoárját néhány osztrák zeneművel gazdagította. A fúvószenekar bevéste nevét a nemzetközi zenei életbe, tudatjába a Zlín 1994 Nemzetközi Fesztiválon való részvételével és szereplésével Csehországban. Ezután következett szereplésük Tótkomlóson Magyarországon 1994-ben. 1995-ben a zenekar a Dél-Tiroli Sterzing városban a Brenner szorosnál vett részt egy nemzetközi fesztiválon. A fúvószenekar 1997-ben a Jastrzebie-Zdroj lengyel városban a Fiatal Zenekarok Nemzetközi Fesztiválján vett részt. A zenekar újkori történetében az eddigi legnagyobb sikert a zenekar az EURO-Musiktage BOSEL Nemzetközi Fesztiválon érte el Németországban 1997 szeptember 5-től 8-ig. A 11 országból érkezett 33 zenekar között a 2. helyen végeztek a nagy zenekarok kategóriájában. Egyúttal Pavel Siansky karmester is sikeres volt aki a karmesterek versenyében a kitűnő második helyet szerezte meg. Az 1998-as év több sikeres nyilvános koncert jegyében telt el. A zenekar megnyerte a Kerületi Szemlét Valaskán és részt vett a SVIT-TATRY 1998 Tátraaljai Fúvószenekarok Fesztiválján, VII. évfolyamán. Szerepelt az IGEB98 világméretű rendezvényen is. A Železiarne Podbrezová Fúvószenekar a Padiveho Trencsén Nemzetközi Fesztivál 21. évfolyamán az arany sávban végzett, ami a hazai kulturális rendezvényeken elért legnagyobb siker. 1999 június 4-től 6-ig a zenekar az Osztrák Fúvószenekarok Nemzetközi Fesztiválján Bécsben szerepelt a 20. Österreichisches Blasmusikfesten. 1999 szeptember 3-tól 5-ig ismételten részt vett az EURO-Musiktage BOSEL Nemzetközi Fesztiválon Németországban . 2001 szeptember 7-től 10-ig ismételten részt vett az EURO-Musiktage BOSEL Nemzetközi Fesztiválon Németországban medzinarodnom festivale EURO-Musiktage BOSEL v Nemecku. Po viacerých domácich súťažiach orchester vycestoval v júni 2003 na 19. medzinárodný festival do poľského mesta Swiecie, kde s podbrezovskými mažoretkami úspešne reprezentoval Slovenskú republiku. Több hazai fellépést követően 2003. júniusában a zenekar kiutazott a lengyel Swiece városba a 19. Nemzetközi Fesztiválra, ahol a Podbrezovái Mazsorettekkel sikeresen képviselte a Szlovák Köztársaságot.

  A lelkiismeretes hozzáállás a próbákhoz valamint a baráti légkör a zenekarban előfeltételei annak, hogy a Podbrezovái Fúvószenekarnak számos szakértő pártfogója volt és ma is van. Ez a vonzalom több esetben személyi barátsággá alakult. Ilyen barátok közé sorolhatjuk Miroslav Hlavacek alakítót és szerzőt. A zenekar bizalmas ismerete lehetővé teszi számára azt, hogy a szerzeményt méretre szabhassa és ezzel maximálisan ki tudja használni a zenekar előadói és technikai képességeit. Áldás a zenekar részére, ha ilyen barátai vannak. Hasonlóan ajándékozta Adam Hudec is a zenekarnak a Podbrezovská polkát , amely a halgatóság között a legkedveltebbek közé tartozik. Köszönet illeti Jozef Král őrnagyot is, a Beszercebányai Helyőrség Zenekarának karmesterét, aki szaktanácsadással és személyes részvételével segítette a zenekart. A fúvószenekar a Szlovákiai Fúvószenekarok Társaságába való beiktatásával szilárd helyet szerzett a kultúra struktúrájában országos kereten belül.

  Köszönet jár az összes pártfogónak és szimpatizálónak, akik részvételükkel a zenekar fellépésein, koncerteken, versenyeken szép és nagyon szükséges légkört hoznak létre, ahol egyesek átadják, mások meg felszívják a zene varázslatát. A 173 éves Podbrezovái Fúvószenekar jelen generációjának megtiszteltetése és egyúttal kötelessége megőrizni, gazdagítani a Felső Garam-menti fúvúszene hagyományait és átadni a stafétát az utánunk jövőknek.

  dhudba@zelpo.sk

  120 Zeleziarne SZ121 Zeleziarne SZVo122 Zeleziarne NZ123 Zeleziarne NZzima